-->
Kumpulan Chord / Kunci Gitar
Chantal Kreviazuk

Leaving On A Jet Plane - Chantal Kreviazuk (Janis Joplin)